PAT - Język Programowania dla dzieci

Język programowania PAT jest to prosty język programowania dla dzieci. Idealny język na sam początek przygody z programowaniem. Prosta składnia oraz proste polecenie czynią go niezwykle szybkim o nauczenia i łatwym do zrozumienia. Dodatkowym atutem jest tu także możliwość przesyłania rozwiązań do zadań w tymże języku na platformie POJS (https://pojs.ii.uni.wroc.pl). Istnieje także możliwość przetłumaczenia kodu na język C++ (Do pobrania tutaj [WYMAGA KONTA W SERWISIE POJS]).

Poniżej lista poleceń wraz z opisem:
 • czytaj x - wczytuje liczbe do komórki nr x. Np. czytaj 0 wczyta liczbę do komórki nr 0,
 • zaladuj x - kopiuję wartość komórki x do komórki 0. Np. zaladuj 1 skopiuję wartość komórki do komórki 0,
 • dodaj x - dodaje wartość komórki x do komórki 0 lub dodaje określoną wartość. Np. dodaj 1 doda wartość komórki 1 do komórki 0, a dodaj =1 doda 1 do wartości komórki 0,
 • odejmij x - odejmuje wartość komórki x od komórki 0 lub odejmuje określoną wartość. Np. odejmij 1 odejmie wartość komórki 1 od komórki 0, a odejmij =1 odejmie 1 do wartości komórki 0,
 • mnoz x - mnoży wartość komórek x i 0 lub mnoży razy określoną wartość. Np. mnoz 1 pomnoży wartości komórek 1 i 0, a mnoz =2 mnoży 2 razy wartość komórki 0,
 • dziel x - dzieli wartość komórki 0 przez wartość komórki x lub dzieli przez komórki x przez określoną wartość. Np. dziel 1 podzieli wartość komórki 0 przez wartość komórki 1, a dziel =2 dzieli wartość komórki 0 przez 2,
 • przekaz x - przekazuje komórce x wartość komórki 0. Np. przekaz 1 przekażę wartość komórki 0 komórce 1,
 • wypisz x - wypisuje wartość komórki x. Np. wypisz 0 wypisze wartość komórki 0,
 • idz tutaj - przenosi do miejsca z etykietą tutaj. Przykład:
  czytaj 0
  tu: mnoz 0
  idz tu
  KONIEC PRZYKŁADU,
  jezeli x tutaj - przenosi do miejsca z etykietą tutaj, jeżeli wartość komórki x jest większa od 0. Przykład:
  czytaj 0
  jezeli 0 tu
  mnoz =-1
  tu: wypisz 0
  KONIEC PRZYKŁADU,
  czy0 x tutaj - przenosi do miejsca z etykietą tutaj, jeżeli wartość komórki x równa się 0. Przykład:
  czytaj 0
  czy0 0 punkt
  wypisz 0
  stop
  punkt: wypisz 0
  KONIEC PRZYKŁADU,
 • potega x - podnosi wartość komórki 0 do potęgi x. Np. potega 2 podniesie wartość komórki 0 do potęgi drugiej,
 • pierw x - wyciąga pierwiastek z komórki x. Np. pierw 0 zmieni wartość komórki 0 na pierwiastek z wartości komórki 0,
 • stop - kończy wykonywanie programu.

 • Przykładowy program [SUMA DWÓCH LICZB]

  czytaj 0
  czytaj 1
  dodaj 1
  wypisz 0

  KONIEC
  Server Time: 2019-10-22 10:18:44 | POJS © Jakub Patałuch 2017-2018 | Version: